dr  Kamila Fiałkowska

dr Kamila Fiałkowska

Kamila Fiałkowska jest badaczką w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania koncentrują się na emigracji z Polski, w szczególności sezonowych migracjach z Polski do Niemiec i emigracji poakcesyjnej. Realizowała badania dotyczące sezonowych migrantów z Polski do Niemiec (finansowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki) i męskości w migracji, analizując jak praktyki związane z płcią kulturową wpływają na perspektywy integracji polskich migrantów w Wielkiej Brytanii (ufundowane przez Narodowe Centrum Nauki) ). Obecnie bierze udział w projekcie badawczym dotyczącym migracji polskich Romów. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na relacjach i praktykach genderowych i migracjach, budowaniu tożsamości narodowych i związanych z płcią kulturową oraz na metodach jakościowych badań społecznych. Pracę doktorską obroniła w czerwcu 2018 r., na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, studia magisterskie (politologia) odbyła na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim (2008). Zdobyła również tytuł magistra w zakresie studiów nad migracjami na University of Sussex (2009).

 

Wybrane publikacje

Projekty badawcze