dr Karolina Sobczak-Szelc

dr Karolina Sobczak-Szelc

Dr Karolina Sobczak-Szelc jest badaczem w Ośrodku Badań nad Migracjami oraz w Centrum CASPAR na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2012 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW obroniła pracę doktorską pt. Migracje ludności południowego Maroka a zmiany środowiska przyrodniczego”. W 2009 r. ukończyła studia magisterskie z zakresu gospodarki przestrzennej, zaś w 2006 r. z wyróżnieniem uzyskała dyplom magistra w dziedzinie geografii fizycznej. Oba na Uniwersytecie Warszawskim. W badaniach łączy geografię fizyczną, społeczną, rozwój przestrzenny i socjologię, aby badać zależności między działalnością człowieka, zmianami środowiska przyrodniczego i migracjami, w szczególności z krajów Afryki Północnej. Jej wiedzę na ten temat wspierają liczne badania realizowane w tym regionie, w szczególności w Maroku, Tunezji i Egipcie. Brała również udział w projekcie realizowanym w ramach programu Polska pomoc pt. „Edukacja w zakresie rozwoju zrównoważonego oraz ochrony środowiska naturalnego w oazie Mhamid (południowe Maroko)”. Obecnie koordynuje prace zespołu w ramach projektu ARICA A multi-directional analysis of refugee/IDP camp areas based on HR/VHR satellite data finansowanego w ramach konkursu POLNOR 2019. Jest również członkiem zespołu w ramach projektu FUME – Future Migration Scenarios for Europe (2020-2022), finansowanego w ramach programu Horyzont 2020. W latach 2017-2021 kierowała zespołem w ramach projektu RESPOND Wielopoziomowe zarządzanie migracją masową w Europie i jej sąsiedztwie, finansowanego ze środków Horyzont 2020.

Członkini IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe), IASFM (International Association for the Study of Forced Migration), PERN (Population-Environment Research Network) oraz EuroMedMig (Euro-Mediterranean Research Network on Migration). Zainteresowania naukowe dotyczą m.in. migracji przymusowych; migracji środowiskowych; strategii adaptacyjnych do zmian i ograniczeń ze strony środowiska przyrodniczego oraz integracji migrantów przymusowych, w szczególności z regionu MENA.

 

 

Wybrane publikacje

Projekty badawcze