dr hab. Katarzyna Andrejuk

dr hab. Katarzyna Andrejuk

Katarzyna Andrejuk jest socjologiem i prawnikiem, ukończyła Uniwersytet Warszawski oraz Queen Mary University of London. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jej doktorat dotyczył migracji edukacyjnych z Polski do Wielkiej Brytanii po akcesji Polski do UE. Opublikowała monografię poświęconą temu zagadnieniu („Europeizacja w diasporze. Studenci polscy na uczelniach w Londynie po 2004 roku”, wyd. IFiS PAN 2013). Z kolei habilitacja poświęcona była działalności gospodarczej imigrantów ukraińskich w Polsce („Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce. Struktura i sprawstwo w procesie osiedlenia”, wyd. IFiS PAN 2017). Interesują ją zagadnienia europeizacji, mobilności wewnątrzunijnej, a także przedsiębiorstw etnicznych oraz samozatrudnienia migrantów, które badała w ramach grantu NCN Sonata. Uczestniczyła w programach stypendialnych i pobytach badawczych m.in. na Węgrzech (Central European University, Budapeszt), w Niemczech (Herder Institut, Marburg), we Włoszech (European University Institute, Florencja). Należy do European Sociological Association oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Odbyła również aplikację adwokacją i zdała egzamin adwokacki, przed podjęciem pracy akademickiej pracowała w warszawskich kancelariach prawnych.

 

Wybrane publikacje

Projekty badawcze