dr Katarzyna Saczuk

dr Katarzyna Saczuk

Adiunkt badawczy w Ośrodku Badań nad Migracjami UW oraz w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej wieloletni pracownik Zespołu Rynku Pracy w NBP oraz Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych (konsorcjum IOM, PAN oraz PME). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: ekonomia). W 2013 r. obroniła doktorat poświęcony relatywnej deprywacji w modelowaniu ekonomicznym.

Zainteresowania badawcze: rynek pracy, w szczególności podaż pracy, demografia, modelowanie ekonomiczne, badania ankietowe oraz jakość danych w badaniach ekonomicznych.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze