mgr Katarzyna Wójcikowska-Baniak

mgr Katarzyna Wójcikowska-Baniak

Katarzyna Wójcikowska-Baniak – absolwentka Instytutu Socjologii i Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UW. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą znaczeniu migracji edukacyjnych młodego pokolenia mniejszości litewskiej – zarówno dla przemian tożsamościowych jednostek, jak i funkcjonowania społeczności mniejszościowej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki migracji, strategii tożsamościowych w warunkach migracji, mniejszości narodowych oraz badań biograficznych. Najwięcej radości daje jej praca w terenie.  W OBM pracuje w projekcie „Sieci migranckie a integracją migrantów ukraińskich w Polsce – analiza zależności w ujęciu ilościowym i jakościowym”. Lubi podróże i literaturę faktu.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze