dr hab. Konrad Pędziwiatr

dr hab. Konrad Pędziwiatr

Konrad Pędziwiatr – Absolwent Katholieke Universiteit Leuven (PhD), University of Exeter (MA) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (Mgr).
Współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, badacz Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) i  pomysłodawca – koordynator Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji (OWIM).

Autor licznych publikacji na temat religii i etniczności w procesach migracyjnych, islamu i muzułmanów w Europie oraz polityzacji islamu w Europie oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, które ukazały się między innymi w Patterns of Prejudice, Journal of Ethnic and Migration Studies, Social Compass i Gender, Place and Culture. Autor bądź współautor monografii: „Migracje i Covid-19: przemiany wielokulturowego Krakowa” (Nomos 2022), „Imigranci w Krakowie. Od studentów do przedsiębiorców” – (Nomos 2021), „Przemiany islamizmów w Egipcie i Tunezji w cieniu Arabskiej Wiosny” (Nomos 2019), „Polskiej polityki migracyjnej” (UW 2015), „Od islamu imigrantów do islamu obywateli” (Nomos 2007) oraz „The New Muslims Elites in European Cities” (VDM Verlag 2010).

Redaktor „Na Zachodnim Brzegu bez zmian” (KiP 2016) oraz „Muslim Minorities in Europe and India” (New Century 2016).

Wybrane publikacje

Projekty badawcze