Larissa  Klee

Larissa Klee jest studentką magisterskich studiów  socjologicznych na Uniwersytecie w Bambergu (Niemcy). Uzyskała tytuł licencjata na kierunku socjologia i psychologia. Badaczka współpracuje z  Ośrodkiem Badań nad Migracjami (od stycznia do kwietnia 2020 roku) w ramach realizacji projektu „W poszukiwaniu teorii migracji wielokrotnych. Ilościowe i jakościowe badanie polskich migrantów po 1989 roku”. Jej zainteresowania badawcze obejmują migracje, badania europejskie i globalne, polityki europejskie i postawy polityczne.