dr Maciej Tygielski

dr Maciej Tygielski

Dr Maciej Tygielski jest absolwentem Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2018 roku obronił na WPiA UW doktorat poświęcony leczniczym środkom zabezpieczającym w prawie karnym. Analizował w nim ewolucję tych środków i ich współczesne funkcjonowanie na podstawie orzecznictwa sądowego.

W swojej pracy w macierzystym IPSiR koncentruje się głównie na badaniach z zakresu historii więziennictwa, zagadnieniach prawa i polityki penitencjarnej oraz roli wybitnych postaci w procesie wykuwania nowoczesnej myśli penitencjarnej. Senator Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2012-2020.

Opublikował m.in. “Lecznicze środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem” (WUW, Warszawa 2018), “Środki zabezpieczające dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem w świetle ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – noweli lutowej” (STUDIA IURIDICA, nr 78), “Debata nad środkami zabezpieczającymi w świetle obrad międzynarodowych kongresów penitencjarnych do II wojny światowej” (Czasopismo Prawno-Historyczne, tom LXX – zeszyt 2), “Uwagi do projektu nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego z 29 października 2021 r.” (STUDIA IURIDICA, nr 91 – wspólnie z R. Kaczorem).

Wybrane publikacje

Projekty badawcze