dr Marcin Gońda

Marcin Gońda jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Kieruje Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracuje też z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik i uczestnik szeregu projektów badawczych i dydaktycznych dotyczących integracji migrantów. Do jego zainteresowań badawczych należą migracje powrotne, polityki wobec diaspory, migracje edukacyjne, internacjonalizacja szkolnictwa wyższego, migracje w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i byłego ZSRR, przemiany polityk migracyjnych krajów UE oraz zastosowanie metod jakościowych (w tym podejścia biograficznego) w badaniach migracji.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze