prof. dr hab. Marek Okólski

prof. dr hab. Marek Okólski

Profesor w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, którego był dyrektorem od jego powstania w 1993 r. do 31 sierpnia 2016. Od października 2016 r. przewodniczy Radzie Naukowej OBM. Profesor zwyczajny Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (do 30 września 2011) oraz Katedry Socjologii Uniwersytetu SWPS  (do 30 września 2016). Od 1 października 2016 do 30 września 2019 kierował Katedrą Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uczelni Łazarskiego. Do 2009 roku kierownik Katedry Demografii na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (wcześniej dyrektor Polish Policy Research Group, kierownik Zakładu Statystyki i prodziekan na tym wydziale). Wykładowca wielu renomowanych placówek akademickich w USA, Australii i Europie.

Wielokrotnie wyróżniany za osiągnięcia badawcze, m.in. w 2012 nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku. W 2020 Senat Uniwersytetu Łódzkiego podjął uchwałę o odnowieniu doktoratu Profesora Okólskiego, w uznaniu jego zasług dla Uczelni.

Wypromował 14 doktorów; był autorem 35 recenzji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Członek Rządowej Rady Ludnościowej i Komitetu Badań nad Migracjami PAN (w latach 2010-2018 przewodniczący tego komitetu). Do 2016 doradca Marszałka Senatu RP.

Przewodniczy Radzie Redakcyjnej czasopisma Central and Eastern European Migration Review. Zasiada w Radzie Redakcyjnej Journal of Comparative Migration Studies, Przeszłości Demograficznej Polski oraz Studiów Migracyjnych-Przeglądu Polonijnego.

Był członkiem Zarządu IMISCOE Research Network (Europejska Sieć Badawcza „Migracje Międzynarodowe, Integracja i Spójność Społeczna”), IUSSP (Międzynarodowej Unii Badań Ludnościowych) i EAPS (Europejskiego Stowarzyszenia Badań Ludnościowych), jak również International Advisory Board of NCCR (Swiss National Science Foundation), IOM Scientific Advisory Board oraz Eurasylum Advisory Board.

Kierownik lub koordynator wielu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych w dziedzinie ekonomii, demografii oraz studiów migracyjnych i etnicznych (ostatnio, tj. 2007-2009 – projektu IDEA, w ramach 6. Programu Ramowego Komisji Europejskiej oraz 2013-2017 – projektu Mig/Ageing w ramach Programu „Maestro” Narodowego Centrum Nauki). Obecnie (2021-2024) kieruje projektem E-factor w ramach programu „Opus” Narodowego Centrum Nauki .

W przeszłości pracował (jako visiting professor, guest lecturer, research fellow) w wielu czołowych instytutach badawczych lub uczelniach w USA i Europie. Doświadczenia w pracy w organizacjach międzynarodowych (Europejska Komisja Gospodarcza ONZ, Wydział Ludnościowy ONZ). Długotrwała współpraca ekspercka z OECD, IOM, ILO oraz World Bank. Wieloletni członek Rządowej Rady (dawniej Komisji) Ludnościowej oraz Komisji Statystycznej GUS, jak również kilku komitetów naukowych PAN. Ekspert wielu agend polskiego rządu. Długoletni redaktor naczelny Studiów Demograficznych oraz Oeconomica Polona.

Badania w dziedzinie demografii i teorii migracji oraz współczesnych migracji międzynarodowych w Europie, zwłaszcza w Polsce; w przeszłości – problematyki globalnej, systemu gospodarki światowej, związku procesów ludnościowych z wielkimi transformacjami społecznymi, kryzysu zdrowotnego w krajach Europach Wschodniej, i in.

Lista publikacji obejmuje około 400 pozycji, w tym ponad 20 monografii; ponad 100 prac zostało opublikowanych w języku angielskim.

Pozazawodowo lubi sport (piłkę nożną i żużel – jako kibic, a narciarstwo, tenis oraz wędrówki piesze i rowerowe – czynnie) i muzykę (wysokiej próby); nieskromnie uważa się za znawcę najnowszej historii Polski. Uprawiał szermierkę i siatkówkę. Był instruktorem ZHP, należał do PZPR.

 

Profile społecznościowe

Wybrane publikacje

Projekty badawcze