dr  Marta Kiełkowska

dr Marta Kiełkowska

Marta Kiełkowska (Kuc) jest adiunktem w Zakładzie Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe związane są z demografią, metodami analizy danych ilościowych i jakościowych oraz z teoria wyboru społecznego.
Zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie im. Klemensa Szaniawskiego za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, przyznawaną przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację Stefana Batorego, oraz pierwszą nagrodę w konkursie im. Floriana Znanieckiego za najlepszą pracę magisterską, przyznaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze