dr Marta Kindler

Dr Marta Kindler jest socjologiem. W Ośrodku Badań nad Migracjami i w IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta.

Badania Marty Kindler koncentrują się obecnie na roli sieci społecznych w migracji. Marta Kindler jest współredaktorką książki „ Ukrainian Migration to the European Union: Lessons from Migration Studies ” (2016) i autorką książki “A Risky Business? Ukrainian Migrant Women in Warsaw’s Domestic Work Sector” (2011).

Od 2009 do 2011 roku pracowała jako doradca do spraw migracji i swobody przemieszczania się w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Marta Kindler uzyskała doktorat na wydziale nauk kulturoznawczych na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Obecnie jest członkinią zarządu IMISCOE Standing Committe “Reflexivities in Migration Studies”.

 

Wybrane publikacje

Projekty badawcze