mgr Marta Kluszczyńska

Socjolożka i antropolożka. Doktorantka w Instytucie Socjologii oraz Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze dotyczą wzajemnego oddziaływania instytucji reżimów mobilności (w tym reżimów uchodźczych) na jednostki oraz teorii sprawstwa. Praca magisterska, w której analizowała koncepcje oraz praktyki integracji „uczniów cudzoziemskich” w szkołach podstawowych Poznania i hiszpańskiej Grenady została nagrodzona w konkursie Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie 2017 roku. Poza pracą badawczą upowszechnia wiedzę naukową w ramach warsztatowych działań edukacyjnych.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze