dr Maryna  Demianchuk

dr Maryna Demianchuk

Maryna Demianchuk jest absolwentką Narodowej Akademii Komunikacji w Odessie im. Popowa (kandydat nauk ekonomicznych, Odessa, Ukraina, 2013) i Chersońskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego (doktor nauk ekonomicznych, Chersoń, Ukraina, 2020). W OBM zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Jej zainteresowania badawcze obejmują badanie wpływu procesów migracyjnych na wskaźniki społeczno-gospodarcze krajów Unii Europejskiej w wyniku konfliktu zbrojnego spowodowanego atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, a także fundamentalne badania naukowe dotyczące aktualnych problemów rozwoju społeczno-gospodarczego, w szczególności procesów gospodarczych w sferze finansów, bankowości i ubezpieczeń, modelowania ekonometrycznego, ICT, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, globalizacji, informatyzacji, ekosystemu finansowo-ubezpieczeniowego, innych procesów gospodarczych różnych sfer działalności.

W swoim dorobku badacza, brała udział w pracach grup roboczych Komisji Ekonomiczno-Społecznej Azji i Pacyfiku (ESCAP) Organizacje Narodów Zjednoczonych, które skupiały się na pogłębionych krajowych badaniach dotyczących rozmieszczenia infrastruktury teleinformatycznej wraz z transportem drogowym i infrastrukturą energetyczną w Kazachstanie i Kirgistanie(2019).

Wybrane publikacje

  1. Maslii, N., Demianchuk,, Britchenko, I., & Bezpartochnyi, M. (2022). Modeling Migration Changes According To Alternative Scenarios in the Context of the Global COVID19 Pandemic: The Example of Ukraine. Economic Studies. Vol. 31 (1). Р. 58–71.
  2. Demianchuk, М., Maslii,, & Kniazieva, О. (2021). Cloud technologies and artificial intelligence as the basis of digital development of the financial sector of the economy of Ukraine. CEUR: Intellectual systems and information technologies: International Scientific and Practical Conference, September 13-19, 2021. Odesa (Ukraine), 2021. Р. 40–45.
  3. Demianchuk, М., & Skribans, V. (2021). Evaluation of sustainable development of enterprises in the digital transformations. Research for Rural Development 2021. Annual 27thInternational Scientific Conference Proceedings. 12-14 May, 2021. Jelgava (Latvia). Vol. 36. Р. 202–209. DOI: https://doi.org/10.22616/rrd.27.2021.029
  4. Demianchuk,, Bezpartochnyi, M., Filipishyna, L., & Živitere, M. (2021). The model of achieving a balanced balance between economic efficiency and ecological-social responsibility of digitalized enterprise. Journal of Optimization in Industrial Engineering. Vol. 14. Is. 1. Р. 63–70. DOI: https://doi.org/10.22094/JOIE.2020.677817
  1. Maslii,, Demianchuk, M., & Zhadanova, Yu. (2020). The mechanism for ensuring the system of balanced consumption and production. Scientific Horizons. Vol. 23. No 9. P. 57–67. DOI: https://doi.org/10.48077/scihor.23(9).2020.57-67 (ISSN 2663-2144) [In Ukrainian]
  2. Demianchuk, М. A. (2020). Theoretical, methodological and applied bases of balanced development of telecommunication enterprise in the conditions of digital transformations: monograph. Odessa: FOP Bondarenko M. O. 412 p.   [In Ukrainian]

 

 

Projekty badawcze