mgr Mateusz Krępa

mgr Mateusz Krępa

Absolwent stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie. Temat rozprawy doktorskiej dotyczy organizacji pozarządowych pomagających osobom migrującym w Polsce w kontekście ideologii bezpieczeństwa. W przeszłości pracownik administracji publicznej pełniący obowiązki w Polsce, Grecji i Włoszech, w tym bezpośrednio pracujący z osobami migrującymi.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół krytycznych studiów nad bezpieczeństwem i historii myśli politycznej w kontekście migracji i bezpieczeństwa. Szczególne znaczenie w prowadzonych badaniach ma krytyka ideologii, pojęcia stanu nadzwyczajnego, suwerenności i obywatelstwa, oraz koncepcje kosmopolityzmu i emancypacji.

 

 

Wybrane publikacje

Projekty badawcze