dr Michał P. Garapich

dr Michał P. Garapich

Michał P. Garapich jest antropologiem społecznym, specjalizującym się w zagadnieniach migracji między Polską a Wielką Brytanią, wielokulturowością, etnicznością i oporem społecznym. Doktoryzował się pod kierunkiem prof. Zdzisława Macha, obroniwszy pracę skupiającą się na relacjach między różnymi grupami emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Od 2005 Michał prowadził, bądź brał udział w wielu projektach finansowanych przez KE, MSZ, media, samorządy brytyjskie, NCN, ESRC czy think tanki (IPPR, Instytut Spraw Publicznych, Instytut Zachodni). Prowadził także badania etnograficzne w Cusco, dotyczące oporu społecznego wśród migrantów z terenów wiejskich. Obecnie zajmuje się kwestią migracji polskich Romów.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze