mgr Monika Szewczyk

mgr Monika Szewczyk

mgr Monika Szewczyk– doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dyscyplinie nauki społeczne. W rozprawie doktorskiej porusza kwestie przesiedleń Romów Karpackich w czasie Akcji „Wisła”.  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji: administracja publiczna, Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politycznych: migracje międzynarodowe, studiów podyplomowych: Sytuacja  Romów w Polsce ‒ historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne.

Zainteresowania badawcze dotyczą migracji Romów, zagadnieniom mniejszości narodowych i etnicznych oraz roli historii mówionej w polityce tożsamości polskich Romów Karpackich. Członkini Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Realizatorka wielu projektów krajowych i międzynarodowych o tematyce romskiej. Działa na rzecz zachowania kultury, tradycji, przekazów ustnych, w tym języka romskiego jako nośnika niematerialnego dziedzictwa kulturowego Romów. Autorka filmów dokumentalnych opartych na historii mówionej. Film   Byli kowale, byli… został rekomendowany przez Radę Europy w ramach European Heritage Strategy for the 21st Century i wpisany do The Golden Colection of Good Practices, jako ochrona niematerialnego dziedzictwa Romów.

Realizuje projekt: „Dynamika migracji Romów Karpackich na Ziemie Zachodnie i Północne”. Badania pilotażowe – finansowany przez IDUB UJ (czas trwania: 2021-2023)

Publikacje:
What people remember, but history does not see. Resettlement of Carpathian Roma during Operation Vistula.
Relacje sąsiedzkie Romów i Łemków w autobiografii Michała Oleśniewicza.
Filmy historii mówionej w działaniach organizacji pozarządowych – problemy etyczne.
O Romach w Nowej Hucie słów kilka.
Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Kamila Fiałkowska, Monika Szewczyk; „National and local mobilisation of Roma and non-Roma organisations and activists in Poland supporting Ukrainian Roma forced migrants in the face of the war in Ukraine.”

Wybrane publikacje

Projekty badawcze