Monika Szewczyk

Monika Szewczyk

Absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: administracja publiczna. Absolwentka studiów podyplomowych: Doradca Zawodowy na Politechnice Krakowskiej  oraz studiów podyplomowych: „Sytuacja  Romów w Polsce ‒ historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie studentka  studiów II stopnia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Wydziale Stosunków Międzynarodowych  i Politycznych w  Instytucie  Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na kierunku: Migracje międzynarodowe i stosunki etniczne.

Działa na rzecz rozwoju, zachowania kultury i tradycji romskiej. Współpracuje z organizacjami romskimi. Pisze i tłumaczy teksty na język romani. Współautorka książki Prosto z garnka. Tradycje kulinarne Romów. Autorka filmu dokumentalnego Byli kowale, byli…  Film został rekomendowany przez Radę Europy w ramach European Heritage Strategy for the 21st Century i wpisany do The Golden Colection of Good Practices, jako ochrona dziedzictwa Romów.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze