dr Monika Szulecka

dr Monika Szulecka

Absolwentka politologii (w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze specjalnością prawno-kryminologiczną) na Uniwersytecie Warszawskiem. Od 2007 r. jest współpracowniczką Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2015 r. pracuje w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych poświęconych adaptacji ekonomicznej migrantów, funkcjonowaniu migrantów o nieuregulowanym statusie w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, nielegalnej migracji i zagrożeniom związanym z migracjami (takim jak praca przymusowa migrantów), funkcjonowaniu przejść granicznych i przestępczości związanej z procesami migracyjnymi. Jest ekspertką Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami. W latach 2008-2018 była w zespole redakcyjnym Biuletynu Migracyjnego. W latach 2011-2013 koordynowała realizację studiów podyplomowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Prowadzi okazjonalne wykłady i szkolenia dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz praktyków reprezentujących instytucje odpowiedzialne za realizację polityki migracyjnej w Polsce. Bierze udział w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych poświęconych aspektom prawnym procesów migracyjnych.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół polityki migracyjnej i azylowej, kontroli migracji oraz problematyki przeciwdziałania nielegalnej migracji i nierejestrowanej pracy cudzoziemców. W prowadzonych badaniach koncentruje się głównie na praktycznych aspektach funkcjonowania prawa, szczególnie odnoszącego się do wjazdu, pobytu i pracy cudzoziemców, a także stosowania wybranych przepisów prawa karnego w kontekście procesów migracyjnych.

 

Wybrane publikacje

Projekty badawcze