mgr Nina Boichenko

mgr Nina Boichenko

Nina Boichenko ukończyła kulturoznawstwo (2013) i psychologię (2014) na Narodowym Pedagogicznym Uniwersytecie im. M. P. Dragomanowa w Kijowie oraz zdobyła tytuł magistra kulturoznawstwa (2017) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2018 roku Nina jest doktorantką Interdyscyplinarnych studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości narodowe, migracje w perspektywie socjolingwistycznej na Polskiej Akademii Nauk. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat Doświadczenia uchodźctwa i procesów adaptacji do nowej rzeczywistości społecznej w narracjach ukraińskich przesiedleńców wewnętrznych (2014 – 2021).

Jest współtwórczynią międzyuczelnianego projektu Badacze i Badaczki na Granicy (BBnG), którego działania dotyczą kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy. Z Ośrodkiem współpracuje od 2019 roku i od tego czasu pełniła w OBM funkcje koordynatorskie, badawcze oraz mentorskie. Zainteresowania badawcze Niny dotyczą m.in. sposobów komunikacji oraz konstruktów językowych wśród aktorów zaangażowanych (lub uwikłanych) w procesy migracyjne.

Projekty badawcze