dr Olena Ovchynnikova

dr Olena Ovchynnikova

Jej zainteresowania badawcze to migracje ludności oraz ich przyczyny i konsekwencje, powiązanie migracji ze wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi i demograficznymi, opracowanie modeli i prognoz procesów migracyjnych. Autorka ponad stu publikacji w czasopismach naukowych na Ukrainie i za granicą oraz podręczników. Uczestniczka  międzynarodowych konferencji i seminariów  z zakresu badań migracji ludności, modelowania i technologii informacyjnych.

W latach 2020-2021 jako badacz i ekspert brała udział w projekcie Irregular Migration in Ukraine wspieranym przez IOM. Posiada również duże doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej, jako analityk, kierownik projektu i członek zarządu Centrum Badań i Konsultacji NGO. Obecnie pracuje również nad badaniem problemów i potrzeb Ukraińców, których wojna na Ukrainie zmusiła do wyjazdu do zachodnich regionów Ukrainy i za granicę, a którzy chcą rozpocząć własny biznes emigracyjny. W OBM zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Wybrane publikacje:

1.Olena Ovchynnikova, Olha Dupliak and Olha Khan. Modeling and forecasting of the region’s environmental indicators. /E3S Web Conf. Volume 166, 2020. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020) – 22 April 2020. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613004

2.Inna Mylko, Olena Ovchynnikova, Serhii Ozhema, Larysa Cherchyk. Management of Investment Processes in the Region. National Interest academic journal No.1 August – October 2020

3.Ovchynnikova, O., Nahornova, O., Mylko, I. Forecasting regional migration flows  // Proceedings of the 2020 10th International Conference on Advanced computer information technologies ASIT’2020. – Deggendorf, Germany, 2020. – pp. 165-170. DOI: 10.1109/ACIT49673.2020.9208837

4.Ovchynnikova, O.Dupliak. Analysis, forecasting, and management of indicators of the forest industry of the region // The 9th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2021) // Odessa, Ukraine, May 26-28, 2021. SHS Web of Conferences 107, 10005 (2021) https://doi.org/10.1051/shsconf/202110710005 

5.Ovchynnikova, O., Belovsky, C., Khan, O. Neural Network Forecasting of International Population Migration. 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 , pр. 147–153. DOI:10.1109/ACIT52158.2021.9548420

 

Profile społecznościowe

Projekty badawcze