dr Olga Czeranowska

Socjolożka, absolwentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 działa w Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W 2018 obroniła pracę doktorską dotyczącą prestiżu zawodowego w perspektywie indywidualnej.

Wybrane publikacje