dr Paulina Trevena

Paulina Trevena obroniła pracę doktorską na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2010). Jej praca zatytułowana „Polska ‘inteligencja’ w Londynie: studium przypadku młodych absolwentów pracujących w podrzędnym sektorze gospodarki”, poświęcona była wieloaspektowej analizie zjawiska podejmowania prac znacznie poniżej posiadanych kwalifikacji przez wykształconych migrantów. Paulina obecnie pracuje jako badacz w Centre for Population Change Uniwersytetu w Southampton w Wielkiej Brytanii, gdzie zajmuje sie projektem „International labour mobility and its impact on family and household formation among Polish migrants living in England and Scotland”.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze