dr Piotr Koryś

dr Piotr Koryś

Historyk gospodarki i ekonomista; adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu badawczego Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca Collegium Civitas i SWPS. Laureat stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2002 i 2003) oraz Stypendium Polityki Zostańcie z nami (2006). Od 2007 roku jest członkiem zarządu Polskiego Forum Obywatelskiego. Jest ekspertem Instytutu Jagiellońskiego. Współpracuje z Ośrodkiem Myśli Politycznej oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zajmuje się badaniem procesów globalizacji i związanych z nimi migracji międzynarodowych. Bada też historię polskich modernizacji, historię idei politycznych i ekonomicznych w Polsce i Europie, a także zjawisko korupcji w nowoczesnych społeczeństwach.

Jest członkiem redakcji Central and Eastern European Migration Review.

Wybrane publikacje