mgr Renata Stefańska

mgr Renata Stefańska

Renata Stefańska jest z wykształcenia politologiem o specjalności polityka społeczna. Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest pracownikiem Ośrodka Badań nad Migracjami. Jej główne zainteresowania badawcze to: polityka migracyjna, w szczególności polityka integracji imigrantów (w tym polityka naturalizacyjna) oraz proces adaptacji różnych grup imigrantów.

Jest Redaktor Naczelną “Biuletynu Migracyjnego” i jest sekretarzem redakcji „Central and Eastern European Migration Review”.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze