dr Rusłan Antoniewski

dr Rusłan Antoniewski

Jest politologiem, absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1996). W roku 2008 obronił na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych pracę doktorską „Zarobkowe migracje z Ukrainy do Polski po 1989 roku”. Główny kierunek badań doktora Rusłana Antoniewskiego jest skoncentrowany na migracjach z terenu b. ZSSR oraz na tematyce sowietologii.

Wybrane publikacje