dr Sara Bojarczuk

dr Sara Bojarczuk

Sara Bojarczuk jest absolwentką wydziału Socjologii w Trinity College w Dublinie (PhD) oraz wydziału Polityki Społecznej w University of Bath (MRes). Jej zainteresowania badawcze obejmują socjologię migracji, rodziny, roli kobiet w procesach migracyjnych, a zwłaszcza roli sieci społecznych oraz socjologią pracy. W swojej pracy doktorskiej skupiła się na roli sieci społecznych w mobilizacji wsparcia wśród Polskich pracujących matek mieszkających w Irlandii. W swoich badaniach wykorzystuje badania mieszane oraz narzędzia wizualizacji danych. W szczególności, jej praca doktorska opierała się na modelu uogólnienia oraz metodach kwantyfikacji danych.

W poprzednich projektach zajmowała się takimi zagadnieniami jak digital inequalities oraz wpływ codziennych aktywności na rozwój dzieci i ich ich szansę na lepszą przyszłość w kontekście badań longitudialnych w perspektywnie porównawczej. Sara posiada również rozległe doświadczenie pracy z migrantami oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w Irlandii i Wielkiej Brytanii. W swoim dorobku badacza, brała udział w projektach które skupiają się na zdrowiu psychicznym migrantów. Obecnie współpracuje również z Irlandzim Think Tank’iem TASC w projekcie który ma na celu analizę porównawczą działań instytucji dotyczących zdrowia psychicznego migrantów w Europie.

Poprzednie publikacje:
(2018) Bojarczuk, S. and P. Mühlau, ‘Mobilising social network support for childcare: The case of Polish migrant mothers in Dublin’, Social Networks, 53, pp. 101-110.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze