mgr Sonia Styrkacz

mgr Sonia Styrkacz

Doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Studiów Społecznych im. Prof. Roberta Zajonca, związana z Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Jej praca badawcza skupia się na badaniu zjawiska Gypsy Life Style. Ukończyła studia magisterskie z psychologii. Jest zaangażowana społecznie, zawodowo i naukowo na rzecz społeczności romskiej. Jest członkinią  Instytutu naukowego dotyczącego Romów Ian F. Hancock, Research, Documentation& Archive Center w Mersin, Turcja. Była liderką i wspierała koordynację międzynarodowego projektu dotyczącego zagłady Romów w Polsce – Dikh He Na Bister 2018.  Uczestniczy w spotkaniach, konferencjach i posiedzeniach dotyczących mniejszości  etnicznych i narodowych na Śląsku, organizowanych przez Pełnomocnika Wojewody Śląskiego w Katowicach. Była asystentką romską w szkołach podstawowych w Chorzowie i Gliwicach, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chorzowie. Była Mobilnym Badaczem Erasmus – realizowała badania jakościowe dla projektu SCIEX – Erasmus oraz prowadziła zajęcia focusowe. Brała udział w projekcie Księga Dobrych Praktyk, realizowanym w ramach projektu międzynarodowego INTERFAITH An Interethnic Coalition-Building To Combat Xenophobia And Religious-Based Discrimination, w którym współpracowała w realizacji badań jakościowych.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze