prof.  Stefan Markowski

prof. Stefan Markowski

Studiował ekonomię matematyczną na Uniwersytecie Warszawskim. W 1967 roku wyemigrował do Londynu by wykładać w London School of Economics (LSE), gdzie zrobił także swój doktorat z ekonomii w 1974 roku. W 1975 roku dołączył do Centrum Badań Środowiskowych w Londynie jako Starszy Pracownik Naukowy (Senior Research Officer), a później Główny Pracownik Naukowy (Principal Research Officer), specjalizujący się w ekonomii miast. W 1980 roku przeniósł się do Ministerstwie Środowiska a następnie na Wydział Urbanistyki Politechniki South Bank (obecnie Uniwersytetu South Bank) jako Starszy Wykładowca w Szkole Zarządzania Nieruchomościami (Departament of Estate Management). Rozpoczął również swoją długotrwałą współpracę z firmą urbanistów i planistów przestrzennych Roger Tym and Partners. Jako akademik i profesjonalny konsultant przeprowadził wiele badań związanych z ekonomią aglomeracji miejskich, gospodarki mieszkaniowej, transportu i zatrudnienia w Wielkiej Brytanii.

W latach 1986-87 przebywał w Australii na dwuletnim wyjeździe w Biurze Ekonomii Przemysłu (Bureau of Industry Economics) w Canberrze, gdzie jako Główny Ekonomista prowadził projekt dotyczący zastosowań nowych technologii elektronicznych i informatyki w australijskim przemyśle. Do Australii powrócił w 1988 roku, dołączając do Szkoły Ekonomii i Zarządzania (obecnie Biznesu) na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii – UNSW (kampus w Canberrze). Na UNSW zajmował różne stanowiska, w tym posadę dyrektora Centrum Studiów nad Zarządzaniem i Logistyką oraz posadę koordynatora podyplomowych studiów z zarządzania (MBA). Obecnie jest profesorem ekonomii i zarządzania w Szkole Biznesu. Stefan jest także Profesorem Wizytującym Centrum Studiów Europejskich Australijskiego Uniwersytetu Narodowego (Australian National University) w Canberrze. Jego obecne zainteresowania dydaktyczne w Szkole Biznesu obejmują: zarządzanie strategiczne (strategic management), zaopatrzenie strategiczne (strategic procurement), logistykę inżynieryjną (logistic engineering), zarządzanie operacyjne (operations management), technologie obrony narodowej, ekonomię obrony narodowej i zarządzanie obronnością.

Badania Stefana na UNSW skupiają się na prywatnych firmach militarnych, kwestii rozprzestrzeniania broni, zaopatrzenia, polityki przemysłowej i handlu, oraz międzynarodowej mobilności czynników produkcji. Publikował wiele w tych i pokrewnych dziedzinach. Jego zainteresowania badawcze obejmują także mobilność siły roboczej i migracje. Stefan jest szczególnie zainteresowany badaniami o charakterze aplikacyjnym.

Od 1989 roku Stefan pracuje także jako konsultant firmy ACIL Consulting (obecnie ACIL Tasman). Jako doradca w dziedzinie ekonomii i zarządzania Stefan kierował wieloma projektami sponsorowanymi przez ministerstwa i agencje rządu australijskiego, rządów innych krajów i organizacje międzynarodowe.

Od maja 2011 roku Stefan jest Profesorem Wizytującym w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. W OBM, Stefan kieruje zespołem badaczy, odpowiedzialnym za ekonomiczno-demograficzny moduł dwuletniego projektu badawczego finansowanego przez Komisję Europejską i skoncentrowanego na przepływach migracyjnych na wschód od Unii Europejskiej, obejmującego większość terytorium dawnego Związku Radzieckiego. Partnerem wiodącym finansowanego przez KE konsorcjum badawczego jest European University Institute (EUI) we Florencji.

Jego ostatnie (2006-2011) rządowe i konsultingowe raporty obejmują:

New South Wales Defence Industry Strategy, Report for the NSW government, ACIL Tasman, Canberra: 2011.

Priority Industry Capabilities, Report for the Defence Materiel Organisation, Canberra: Defence and Security Applications Research Centre, Canberra: 2010.

Defence Expenditure, Spill-ins and Threats in Asia-Pacific, Defence Research Funding Scheme, UNSW@ADFA, Canberra: 2009.

Defence Industry Outlook, Report for the Department of Defence and an input into preparation of the 2008 Defence White Paper, QinetiQ Consulting, Canberra: 2008.

Entrepreneurial war: The growing privatisation of military supply chains Defence Research Funding Scheme, UNSW@ADFA, Canberra: 2008.

Comparison of the Defense Acquisition Systems of Australia, United Kingdom, France and United States, Defence Materiel Organisation, Department of Defence (Australian contribution to an international publication coordinated by the US Defense Acquisition University), Fort Belvoir: 2008.

Naval Shipbuilding in Australia, (restricted report prepared for an industry sponsor), Canberra: 2007.

Small Arms Research – Supply Chains in Asia-Pacific, Defence Research Funding Scheme, UNSW@ADFA, Canberra: 2006.

The Economic Dimension of Transnational Citizenship, UNSW Special Research Grant, Canberra, 2006.

European Diaspora Research Network, European Commission co-funded project based at the National Europe Centre, Australian National University, Canberra: 2005 – 2006.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze