dr hab. Tetiana  Shkoda

dr hab. Tetiana Shkoda

dr hab. Tetiana Shkoda jest profesorem Wydziału Ekonomiki Biznesu i Przedsiębiorczości Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Vadyma Hetmana. Doświadczenie międzynarodowe zdobyła realizując stypendium im. Lane’a Kirklanda (2013/2014) w SGH w Warszawie, stypendium OeAD (2019) w Vienna University of Economics and Business, Erasmus+ KA1 Staff Mobility w Sapienza University of Rome (kwiecień 2019), projekty Erasmus+ ITE-VET (2016-2018) i PAGOSTE (2020-2024). Jej doświadczenie w badaniach migracyjnych związane jest z zarządzaniem ukraińskim projektem naukowym „Realizacja potencjału młodych naukowców w integracji nauki, edukacji i biznesu” (2020-2022), który został nagrodzony jako najlepszy projekt naukowy na Ukrainie w konkursie Rady Młodych Naukowców Ukrainy w 2021 roku.

W Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego Tetiana Shkoda jest zaangażowana w realizację projektu „Nauka bez granic: Ukraińscy naukowcy w obliczu rosyjskiej agresji” w ramach programu „Excellence Initiative – Research University”.

Jej zainteresowania badawcze to przede wszystkim zarządzanie kapitałem ludzkim i przedsiębiorczość.