dr Weronika Kloc-Nowak

dr Weronika Kloc-Nowak

Weronika Kloc-Nowak uzyskała stopień doktora nauk społecznych i politycznych w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji na podstawie własnych badań poświęconych poakcesyjnemu osiedlaniu się migrantów z Polski i ich życiu rodzinnemu we Włoszech i w Wlk. Brytanii. Ukończyła socjologię (2006) i stosunki międzynarodowe (2009) na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2005-2008 pracowała w Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji w projektach badawczych Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych (CEFMR). Jest również autorką opracowań dla m.in. Robert Schuman Centre for Advanced Studies i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Weronika prowadzi badania poświęcone życiu rodzinnemu migrantów, transnarodowej opiece i relacjom międzypokoleniowym. Jej najnowszy projekt skupia się na wpływie emigracji, migracji powrotnych i imigracji na normy społeczne dotyczące rodzicielstwa, intencje prokreacyjne i wzorce dzietności w Polsce.

 

Wybrane publikacje

Projekty badawcze