dr Witold Nowak

Doktor socjologii, badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami UW i absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczył w kilkunastu projektach badawczych z obszaru nauk społecznych. Specjalizuje się w socjologicznych analizach zjawisk migracyjnych i funkcjonowania mniejszości społecznych oraz w socjologii organizacji i zarządzania. Członek European Sociological Association i certyfikowany menedżer projektów (Certified Project Management Associate w metodyce IPMA).

Wybrane publikacje

Projekty badawcze