dr Wojciech Bedyński

dr Wojciech Bedyński

2017-2023

Etnolog i historyk kultury, adiunkt naukowy w Ośrodku Badań nad Migracjami UW.

Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz uniwersytetu Paris IV (la Sorbonne). Stypendysta rządu francuskiego w Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) w Paryżu oraz w Ecole Normale Superieure (ENS). Studiował także na Durham University w Wielkiej Brytanii.

Przez wiele lat prowadził etnograficzne badania terenowe dotyczące pamięci o życiu w społeczeństwie wielokulturowym przedwojennych sztetli galicyjskich. Odbył kilkanaście wyjazdów badawczych w Polsce, na Ukrainie i w Izraelu. Przez kilka następnych lat jego aktywność badawcza dotyczyła kwestii krajobrazu kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej (jako kierownik projektu badawczego „Landscape as a factor in creating identities”, 2011-2013).

Interesuje się kwestiami tożsamości, pamięci, krajobrazem kulturowym, przestrzenią sakralną, kulturą krajów celtyckich, historią Europy.

Pozanaukowo jest zagorzałym pasjonatem podróży, gór, nurkowania oraz muzyki tradycyjnej.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze