Yuliya  Petrakova

Yuliya Petrakova

2021

Czas stażu: luty – czerwiec 2021 r.
Afiliacja: Instytut Ekonomii Narodowa Akademia Nauki Białorusi
Instytucja finansująca: Program Kirkland Research
Temat badawczy: Emigracja z Białorusi do Polski: trendy i konsekwencje
Zainteresowania badawcze: Migracje (międzynarodowe, zarobkowe, wewnętrzne) i polityka migracyjna