dr Zuzanna Brunarska

Absolwentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego (MISMaP UW), w ramach którego studiowała geografię, matematykę i psychologię, oraz studiów doktoranckich w Instytucie Studiów Społecznych UW. W 2008 r. obroniła pracę magisterską w zakresie geografii ekonomicznej, w 2009 r. uzyskała dyplom licencjata na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Studiowała na wydziale matematyki Uniwersytetu Wiedeńskiego w ramach stypendium Sokrates/Erasmus. Dwa lata pracowała w Ośrodku Studiów Wschodnich. W 2016 r. obroniła na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW pracę doktorską zatytułowaną: „Disengagement in state-society relations in Russia: a regional perspective”.
Laureatka stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2015) oraz stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2017).

Zainteresowania naukowe: aspiracje i intencje migracyjne, determinanty postaw wobec migracji i migrantów, kontekstowe efekty migracji, stosunki międzyetniczne i migracje w Rosji.

Chętnie podejmę się opieki nad pracami dyplomowymi w ww. obszarach.

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/642179
Bluesky: http://zbrunarska.bsky.social/

 

Wybrane publikacje

Projekty badawcze