dr Zuzanna Popławska

dr Zuzanna Popławska

adiunkt w IFSSE SGH, współpracuje z Fundacją OBM, w bieżących badaniach zajmuje się przemianami społecznoekonomicznymi w miastach różnej wielkości.
Szczególną uwagę poświęca uwarunkowaniom rozwoju i kierunkom polityki miejskiej, w tym politykom wobec migrantów.

Selected publications