mgr Zvezda Vankova

mgr Zvezda Vankova

2017

wrzesień-grudzień 2016

Afiliacja: Maastricht University, Faculty of Law

Źródło finansowania: 7. Program Ramowy UE, Marie Curie ITN TRANSMIC

Temat badań: Circular migration from the Eastern partnership countries to the EU – the rights of migrant workers in Bulgaria and Poland

Projekty badawcze