Centre of Migration Research

Rusłan Antoniewski. 2002.

Cudzoziemcy o nieuregulowanym statusie w Polsce. Pracownicy ukraińscy w jednym z “zagłębi” owocowo-warzywnych na Mazowszu

 

CMR Working Papers, Nr 47 | pages: 33-66