Centre of Migration Research

Anna Kordasiewicz. 2016.

(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej

 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika | pages: 386