Centre of Migration Research

Elżbieta Mirga-Wójtowicz. 2015.

Współczesne dylematy młodych Romów – perspektywa subiektywna

 

Studia Romologica nr 8 pod red. Adama Bartosza, Wydawnictwo S-Can s.c. Muzeum Okręgowe w Tarnowie