dr Joanna Nestorowicz

dr Joanna Nestorowicz

Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 roku obroniła pracę doktorską pt. “International Migration and the Choice of Self-employment”. Jej badania koncentrują się na analizach ilościowych funkcjonowania migrantów na docelowych rynkach pracy oraz na koncepcjach teoretycznych poświęconych współzależnosciom pomiedzy strumieniami migracyjnymi. Współrealizuje projekt finansowany z konkursu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. W roku akademickim 2009/2010 stypendystka Fundacji Dekaban-Liddle na University of Glasgow (Department of Economics). W roku akademickim 2010/2011 stypendystka Komisji Fulbrighta na Princeton University (Office of Population Research). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (START, 2015).

Oprócz dyplomu magistra w dziedzinie ekonomii, posiada również dyplom licencjata w zakresie stosunków międzykulturowych, uzyskany w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Selected publications