De-centring the Study of Migrant Returns and Readmission Policies in Europe and Beyond (GAPs)

 

Projekt GAPs jest koordynowany przez Uppsala University w Szwecji. Koncentruje się na czynnikach wpływających na politykę w zakresie powrotów oraz barierach i facylitatorach współpracy międzynarodowej w tym obszarze, szczególnie w Europie i jej sąsiedztwie (Afryka, Bliski Wschód). Bada on rozbieżności między oczekiwaniami dotyczącymi polityki w zakresie powrotów a ich rzeczywistymi wynikami poprzez zdecentralizowanie dominującego, jednostronnego rozumienia „tworzenia polityki w zakresie powrotów”. Projekt realizuje swoje cele poprzez multidyscyplinarne, jakościowe i ilościowe badania porównawcze w 11 państwach Europy, Afryki i szeroko rozumianego Bliskiego Wschodu (w tym Afganistanu), przy współpracy badaczy z Kanady. Projekt zakłada szeroko zakrojone i innowacyjne  działania upowszechniające, w tym m.in. utworzenie interaktywnego repozytorium danych na temat powrotów, indeksu współpracy w zakresie powrotów czy wskaźników zarządzania powrotami, opracowanie policy briefs i publikacji naukowych, organizację warsztatów i paneli eksperckich interesariuszy problematyki powrotów, uruchomienie masowego otwartego kursu online (MOOC). Więcej: https://www.returnmigration.eu/

Duration

2023 - 2026

Source of funding

Horizon Europe

Partners

1 Uppsala Universitet (Sweden) – Coordinator

2 BICC- Bonn International Centre For Conflict Studies Ggmbh (Germany)

3 Stichting Radboud Universiteit (Netherlands)

4 Ozyegin Universitesi (Turkey)

5 Hammurabi Human Rights Organization (Iraq)

6 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (Sweden)

7 Hashemite University (Jordan)

8 Ethniko Kentro Koinonikon Erevnon (Greece

9 Association Migration Internationale (AMI) (Morocco)

10 Ryerson University (Canada)

11 University Of Glasgow (United Kingdom)

12 University Of Nigeria (Nigeria)

13 Bilim Organization For Research And Social Studies (Afghanistan)

14 Uniwersytet Warszawski (Poland)

15 Migration Matters e.V. (Germany)

16 University Of Sousse (Tunisia)

17 SPIA UG (Germany)

Publications