Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Seria „Studia Migracyjne”

 

Zapraszamy do publikowania w serii wydawniczej Ośrodka Badań nad Migracjami UW „Studia Migracyjne”. Od kilku lat pod auspicjami Ośrodka ukazują się publikacje poświęcone problematyce migracyjnej. Pełną ich listę można znaleźć poniżej.

Zachęcamy osoby, które w ramach swoich studiów i badań (rozprawy doktorskie, habilitacyjne, monografie i inne) zamierzają publikować wyniki swoich badań do umieszczania ich w ramach Serii, którą redagujemy. Książki te ukazują się w prestiżowym Wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tym samym odpowiednią rangę i dystrybucję na rynku.

Zainteresowanych Autorów prosimy o kontakt z przewodniczącym Rady Programowej Serii prof. Wojciechem Łukowskim: w.lukowski@uw.edu.pl.

 

2014

Lesińska Magdalena, Marek Okólski, Krystyna Slany, Brygida Solga (red.). 2014. Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa. s.335.

Dąbrowski Paweł. 2014. Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce. Analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.

2013

Lesińska Magdalena, Marek Okólski (red.). 2013. Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.

2012

Grabowska Izabela. 2012. Migrantów ścieżki zawodowe bez granic. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa. s.220.

2011

Dąbrowski Paweł. 2011. Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa. s.306.

2010

Żołędowski Cezary. 2010. Studenci zagraniczni w Polsce. Motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa. s.226.

Górny Agata, Izabela Grabowska, Magdalena Lesińska, Marek Okólski (red.). 2010. Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.

2008

Kępińska Ewa. 2008. Migracje sezonowe z Polski do Niemiec. Mechanizmy rekrutacji, rola rodziny i zróżnicowanie według płci. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.

Grzymała-Kazłowska Aleksandra, Sławomir Łodziński (red.). 2008. Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.

2007

Górny Agata, Piotr Koryś. 2007. Obywatelstwo wielokrotnego wyboru. Interdyscyplinarne ujęcie kwestii podwójnego obywatelstwa w Polsce. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.

Fihel Agnieszka, Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski. 2007. Migracje „nowych Europejczyków” – teraz i przedtem. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.