Ośrodek Badań nad Migracjami

najnowsze wydarzenia

Videocast „Migracje Medyków”

Czy młodzi lekarze nadal chcą emigrować z Polski? Jak ich zdaniem na polską służbę zdrowia wpłynął napływ pacjentów i lekarzy z Ukrainy? - o wynikach projektu Migracje medyków opowiada prof. Maciej Duszczykwięcej

Migracje i demografia a odbudowa i modernizacja Ukrainy

W drugą rocznicę pełnoskalowej agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie, a także w dziesiątą rocznicę nielegalnej okupacji Krymu i rozpoczęcia działań zbrojnych we wschodniej Ukrainie przez Rosję, publikujemy pogłębione streszczenie z seminarium „Rynek pracy, migracje i demografia w kontekście odbudowy i modernizacji Ukrainy", które odbyło się 25.10.2023 w Kijowie.więcej

Migracje i miasta. Lokalne polityki włączające migrantów

Podczas tego cyklicznego webinarium porozmawiamy z przedstawicielami polskich miast o tym, jak zmieniła się sytuacja migracyjna na szczeblu lokalnym od 2022 r. i jak przełożyło się to na podejmowane działania i polityki skierowane do migrantów, w jaki sposób wypracowano nowe strategie i sieci współpracy, ale i jakie nowe wyzwania niosą za sobą plany dotyczące nowej strategii polityki migracyjnej Polski. więcej

Profesor Paweł Kaczmarczyk Gwiazdą Umiędzynarodowienia 2024!!!

Gwiazdy Umiędzynarodowienia to wyróżnienie przyznawane osobom, które mają wybitne osiągnięcia w działaniach wspierających internacjonalizację polskich szkół wyższych. Prof. Paweł Kaczmarczyk, został wybrany w kategorii „Gwiazda Badań” jako naukowiec, który w swojej pracy skupia się na badaniach nad internacjonalizacją szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie.więcej

Migrostacja S03E04 Kobiety z Ukrainy na polskim rynku pracy po lutym 2022 roku a infrastruktura migracyjna

Czym jest infrastruktura migracyjna i jakie ma znaczenie dla sytuacji osób uciekających przed wojną w Ukrainie? Jakie zmiany na rynku pracy wymusiła wojna i jak zmieniły się działania różnych aktorów sektora publicznego i prywatnego w Polsce? Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Ekspertyza migracyjna w czasie kryzysu. więcej

Nie odnaleziono strony