CMR Working Papers

 

Seria CMR Working Papers jest publikowana przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Jej celem jest propagowanie wyników badań na temat procesów migracyjnych, ich przyczyn, przebiegu i skutków, analizowanych z perspektywy nauk społecznych (ekonomii, socjologii, politologii, prawa i innych), niekoniecznie ujętych w sztywne ramy zwięzłego artykułu naukowego. Głównym zadaniem serii jest promocja wielodyscyplinarności, innowacyjnych podejść analitycznych oraz metod badawczych, a także upowszechnianie najnowszych danych i wyników badań. Ważnym zadaniem serii jest również dostarczenie ram dla dyskusji naukowej, zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej, szczególnie w przypadku prac typu „work-in-progress”.

Treści zamieszczone w CMR Working Papers można wykorzystać w innych publikacjach jedynie pod warunkiem zachowania zasad prawidłowego cytowania oraz dokładnego podania źródła, tj. np. Fihel A. (red.) (2011). Recent Trends in International Migration in Poland. The 2011 SOPEMI report. CMR Working Papers 52 (110). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.

Osoby zainteresowane publikowaniem w serii CMR Working Papers proszone są o kontakt z dr Kamilem Matuszczykiem oraz zapoznanie się z wytycznymi.


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997