Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Paweł Kaczmarczyk, Agnieszka Fihel, Renata Stefańska. 2014.

Recent Trends in International Migration in Poland The 2012 SOPEMI Report

 

CMR Working Paper, Nr 71(129)


Abstrakt

Niniejszy tekst jest raportem SOPEMI dla Polski dla roku 2012. Przedstawia on najnowsze zmiany w polityce migracyjnej i trendach w dziedzinie migracji z i do Polski. Raport zawiera krótką analizę uwarunkowań ekonomicznych migracji, polityki migracyjnej Polski, ruchu granicznego, emigracji z i imigracji do Polski. Raport opiera się między innymi na najnowszych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego 2011. Dodatkowo, szczegółowa analiza programu amnestii z 2011 roku poświęcona jest jej celowi, realizacji oraz krótko- i długookresowych efektach. Aneks statystyczny zawiera wszystkie dane dotyczące najnowszych migracji z i do Polski.
 

Słowa kluczowe

migracje międzynarodowe, emigracja, imigracja, polityka migracyjna, Polska, raport SOPEMI