Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Współpraca międzynarodowa

 

Współpraca międzynarodowa stanowi jeden z podstawowych obszarów działalności OBM od początku istnienia jednostki. Od 1991 roku Ośrodek uczestniczy bowiem w Systemie Stałego Monitorowania Migracji (znanym pod francuskim akronimem SOPEMI), na podstawie którego opracowywane są roczne raporty OECD na temat migracji międzynarodowych. Mając na celu zapewnienie doskonałości naukowej i światowego poziomu badań prowadzonych w OBM, współpracujemy z czołowymi ekspertami w dziedzinie badań nad migracjami, dzięki czemu znaczącą część projektów realizowaliśmy we współpracy z najlepszymi europejskimi uniwersytetami. W 2007 roku OBM został zaproszony do przystąpienia do Sieci Doskonałości IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe). Ponadto współpracujemy z naukowcami spoza zachodnich ośrodków naukowych, m.in. z krajów powstałych po rozpadzie ZSRR. Współpraca ta ma na celu wspieranie rozwoju studiów migracyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Ośrodek nawiązywał współpracę z badaczami ze zróżnicowanych instytucji i na różnych etapach kariery.

Obecnie OBM prowadzi szero zakrojoną współpracę międzynarodową, co znajduje odzwierciedlenie w międzynarodowych projektach badawczych realizowanych w jednostce na zlecenie m.in. Komisji Europejskiej, UNHCR, Banku Światowego, Nordic Council i wielu innych instytucji międzynarodowych. Ponadto, Ośrodek tworzy forum do dyskusji na temat najnowszych osiągnięć w badaniach migracyjnych, organizując cykl wykładów z udziałem czołowych naukowców z całego świata (Seminaria Migracyjne OBM UW: Nowe podejścia do teorii i badań migracyjnych). OBM jest również zaangażowany w rozwijanie sieci współpracy i ułatwianie dialogu pomiędzy przedstawicielami środowisk akademickich, decydentami i organizacjami pozarządowymi w Europie Środkowo-Wschodniej.

Współpraca międzynarodowa koordynowana jest w OBM przez Pełnomocniczkę ds. Współpracy Międzynarodowej. Pełnomocniczka jest odpowiedzialna za:

  • wspieranie działań związanych z inicjowaniem i koordynowaniem międzynarodowej współpracy podejmowanej przez OBM z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi;
  • zaangażowanie w działalność międzynarodowych sieci współpracy;
  • koordynację wymiany pracowników naukowych oraz stypendiów i doktorantów i studentów.

 

Kontakt:
Pełnomocniczka ds. Współpracy Międzynarodowej
international.cmr@uw.edu.pl