Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Zuzanna Brunarska. 2015.

Factors influencing economic disengagement in state-society relations in Russia

 

CMR Working Paper, Nr 84(142)


Abstrakt

Artykuł stanowi ilościową analizę mającą na celu zidentyfikowanie czynników wpływających na zaangażowanie w stosunkach państwo-społeczeństwo w Rosji w wymiarze ekonomicznym. Odwołując się do koncepcji disengagement from the state i pojęcia syndromu wycofania, analizuje on związki pomiędzy brakiem zaangażowania a cechami jednostek, gospodarstw domowych i regionów. Brak zaangażowania w wymiarze ekonomicznym mierzony jest za pomocą wskaźnika syntetycznego zbudowanego z szeregu elementów składających się na badane zjawisko. Wykorzystując regresję wielopoziomową i dane sondażu RLMS-HSE, analiza pokazuje między innymi, że przedstawiciele mniejszościowych grup etnicznych są średnio bardziej oddaleni od państwa w wymiarze ekonomicznym niż etniczni Rosjanie lub przedstawiciele narodów tytularnych. Co więcej, wyniki wskazują na to, że ta prawidłowość utrzymuje się również, gdy kontrolujemy status migracyjny, co sugeruje, że to właśnie sama przynależność etniczna ma znaczenie. Może to wiązać się z dyskryminacją w dostępie do zasobów publicznych wymierzoną wobec grup mniejszościowych, ale także z bardziej aktywną postawą przedstawicieli tych grup. Co zaskakujące, jednocześnie badanie pokazuje, że osiadłość sprzyja ekonomicznemu oddaleniu od państwa.
 

Słowa kluczowe

ekonomiczny wymiar zaangażowania, stosunki państwo-społeczeństwo, publiczny-prywatny, Rosja, RLMS-HSE

Projekty