Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Aleksandra Winiarska. 2017.

Qualitative Longitudinal Research: application, potentials and challenges in the context of migration research

 

CMR Working Papers nr 103(161)


Abstrakt

Celem tego tekstu jest przegląd potencjalnych zalet oraz wyzwań metodologicznych związanych z zastosowaniem jakościowych badań podłużnych, w szczególności w kontekście migracji. Tekst opiera się na przeglądzie literatury obejmującym zarówno prace teoretyczne, jak i empiryczne, poruszające tematykę jakościowych badań podłużnych oraz analizujące szczegółowe elementy tego podejścia. Na wstępie przedstawiam krótki przegląd charakterystycznych cech tej metody, w ujęciu różnych autorów. Następnie poruszam ważne w tym podejściu kwestie – zarówno metodologiczne, jak i praktyczne – takie jak dobór i utrzymanie próby oraz zastosowanie odpowiedniej metodologii zarówno przy projektowaniu, jak i prowadzeniu badania. W dalszej części tekstu przyglądam się możliwościom analizy zebranego materiału oraz poruszam kwestie etyczne, w szczególności dotyczące anonimowości oraz zarządzania relacją badacz-badany. Przeglądowi towarzyszy refleksja nad możliwym zastosowaniem tego podejścia do obszaru studiów migracyjnych, w tym również do badania migracji wielokrotnych.
 

Słowa kluczowe

Badania podłużne, badania jakościowe, migracje

Projekty