Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Aleksandra Maciuszek. 2017.

Latynoscy królowie, nie-żartujący Dominikańczycy i inni transnarodowi braciszkowie – społeczne i kulturowe implikacje fenomenu band latynoskich w Hiszpanii

 

CMR Working Papers, nr 96(154)


Abstrakt

Bandy latynoskie - nieformalne organizacje młodzieżowe, odwołujące do afiliacji bazujących na latynoamerykańskiej wspólnocie pochodzeniowej oraz do wykształconych w USA struktur i zestawów symbolicznych – pojawiały się w Hiszpanii na początku XXI wieku i szybko stały się symbolem problemów rozgrywających się linii młodzież - imigracja. Celem tego tekstu jest wieloaspektowa prezentacja tego fenomenu, zarówno w perspektywie zagadnień integracji imigrantów, jak i w perspektywie zmian kulturowo- identyfikacyjnych zachodzących w wyniku migracji oraz samego istnienia transnarodowych sieci. Doświadczenie młodzieży w Hiszpanii jest tu nieustannie porównywane z doświadczeniami młodzieży latynoskiej w USA, zadaje się także pytanie czy można przypisywać jednoznacznie negatywny charakter zjawisku „band”. W drugim rozdziale przedstawiony zostaje stan wiedzy na temat ich działalności w Hiszpanii, skonfrontowany z teoriami dotyczącymi integracji dzieci imigrantów, zwłaszcza z koncepcją asymilacji segmentowej i koncepcjami wyrosłymi na jej gruncie. Rozdział trzeci dotyczy bandy Latin Kings - na jej przykładzie ukazane zostaje, jak bandy tworzą się i ewoluują na trzech kontynentach pod wpływem różnych czynników i przy udziale różnych aktorów. Poruszona zostaje kwestia dynamik kształtowania się nowych odniesień identyfikacyjnych (pan-etniczna kategoria latino), a także rola przemysłu kulturowego, mass mediów i Internetu w formach jakie przybierają omawiane zjawiska; sporo miejsca poświęcone zostaje odniesieniom do teorii wyobraźni autorstwa A. Appaduraia. Rozdział czwarty poświęcony jest bandom tworzonym przez młodzież pochodzącą z Republiki Dominikany. Zostają one ukazane w kontekście transnarodowych badań nad migracjami Dominikańczyków, szczególnie zaś ich konsekwencji na gruncie kulturowym (zmiany w rozumieniu kategorii rasy) . Uzupełnieniem stają się obserwacje wypływające z przeprowadzonej analizy zawartości stron internetowych, tworzonych przez członków band dominikańskich. Rozdział podsumowujący stara się usystematyzować pojawiające się w tej pracy wnioski, a także zasugerować najważniejsze pytania jakie na gruncie badań migracyjnych prowokuje fenomen band.
 

Słowa kluczowe

integracja, tożsamość, pokolenie półtora, bandy latynoskie, nowe wspólnoty etniczne, Hiszpania, Latynosi w USA, Internet, Republika Dominikany.