Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Olena Fedyuk, IVANNA KYLIUSHYK, IULIIA LASHCHUK. 2023.

New (im)possibilities for agriculture and domestic services in Poland and Italy? Navigating legal solutions and social organisations’ support for Ukrainian women displaced by the full-scale invasion of Ukraine in 2022

 

CMR Working Papers 134(192)


Abstrakt

Celem niniejszego raportu jest analiza wsparcia udzielonego przesiedlonym ukraińskim kobietom w Polsce i we Włoszech w wyniku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Analiza koncentruje się na działaniach podejmowanych przez podmioty społeczne w sektorze rolnictwa i usług domowych. Oba kraje od pewnego czasu borykają się z niedoborem siły roboczej w tych sektorach, tradycyjnie wypełnianym przez pracowników migrujących, w tym w dużej mierze pracowników ukraińskich. Główne pytanie badawcze brzmi: jakie formy wsparcia zostały zapewnione przymusowym migrantkom z Ukrainy w rolnictwie i usługach domowych w Polsce i we Włoszech oraz czy obecność tej nowej grupy migrantów przyczyniła się do rozwiązania problemu niedoboru siły roboczej w tych sektorach? Analiza opiera się na analizie źródeł wtórnych i własnych wynikach badań autorów. Twierdzimy, że potrzeby uciekających ukraińskich kobiet (zwłaszcza z dziećmi i innymi osobami na utrzymaniu) znacznie różnią się od możliwości dostępnych w rolnictwie i usługach domowych w Polsce i we Włoszech, charakteryzujących się takimi problemami strukturalnymi, jak nieregularny i sezonowy charakter pracy i godzin pracy, substandardowe zakwaterowanie dostępne dla pracowników, brak możliwości godzenia życia zawodowego i prywatnego. W związku z tym istnieje potrzeba bardziej zróżnicowanego podejścia do integracji ukraińskich migrantek na rynku pracy w krajach przyjmujących. Ponadto kluczowe jest dostosowanie rozwiązań prawnych oraz przeprowadzenie głębszych reform w obu sektorach, aby zapewnić skuteczną ochronę migrantów przed wyzyskiem.
 

Słowa kluczowe

wojna w Ukrainie, migracja przymusowa, kobiety, Polska, Włochy, wsparcie, rolnictwo, sektor usług domowych

Projekty